O SPOLEČNOSTI

Jsme přední dodavatel bezpečnostních, komunikačních a informačních technologií v České republice. Podporujeme to nejlepší, co v této zemi vzniklo a vzniká. Být zaměstnancem společnosti JIMI CZ, a.s. je věc prestiže.

JIMI CZ, a.s. byla založena v roce 1996. Vstoupila na trh jako soukromá společnost s českým kapitálem, kde působí jako systémový integrátor bezpečnostních technologií. Tato role spočívá v komplexním řešení bezpečnostních aplikací, jejich infrastruktury a provozu. Dnes se společnost rozvinula na globální skupinu s tradicí a bohatým zázemím, zaměstnávající téměř stovku zaměstnanců ve třech střediscích v České republice a na Slovensku.

Obchodní model společnosti je zaměřen na komplexní řešení pro orgány státní a veřejné správy i pro oblast průmyslové a obchodní sféry s aktivitami v 28 zemích na 5-ti kontinentech. Společnost uspěla na mimořádně významných projektech jako jsou objekty věznic, armádní objekty, letiště, zahraniční diplomatické úřady, průmyslové komplexy a obchodně-nákupní centra. Seznam referenčních zákazníků je obsáhlý a stále se rozšiřuje.

JIMI CZ, a.s. má vizi zařadit se mezi nejlepší dodavatele bezpečnostních technologií Eurozóny. Nejlepší – v pojetí společnosti JIMI CZ, a.s. – znamená nejvíce zákaznicky orientovanou, nejvíce inovativní, s nejlepšími provozními výsledky.

Společnost JIMI CZ, a.s. byla prověřena Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ) ve stupni PŘÍSNĚ TAJNÉ. Výsledkem těchto prověrek je Potvrzení NBÚ, že je firma důvěryhodným partnerem pro státní instituce i privátní sektor a je způsobilá poskytovat své služby právě v oblasti bezpečnostní politiky, projektování a implementace prostředků technické ochrany. Personálními prověrkami NBÚ prošla většina klíčových zaměstnanců. 

Politika IMS

Vedení společnosti JIMI CZ, a.s. přijalo v rámci zavedeného integrovaného systému managementu jakosti a managementu bezpečnosti práce v souladu s normami ČSN EN ISO 9001 a ČSN ISO 45001 následující politiky pro jednotlivé oblasti:

 

Politika QMS

Zavádíme do života nové špičkové technologie a formujeme pozitivní vztah člověka k technickému pokroku. Poskytujeme komplexní služby od projektu přes instalaci až po servis. Chceme se zařadit mezi nejvýznamnější dodavatele v ČR tj. dodavatele zákaznicky orientované, nejvíce inovativní, s nejlepšími provozními výsledky.

Zisk naší společnosti rozdělujeme především do fondu na získávání know-how, zvyšování kvalifikace, modernizaci technických prostředků a sociálního programu. Zaměstnancům poskytujeme pevnou sociální oporu a příležitost plně rozvinout své schopnosti. Dbáme na týmovou práci, přátelské vztahy a dostatečnou motivaci zaměstnanců. Vyžadujeme jejich loajalitu, kompetentnost a odbornost.

Vztahy s dodavateli stavíme na pilířích osobních vztahů, přátelství a důvěry, se snahou minimalizovat vstupní náklady a neshody. Upřednostňujeme české výrobce, potažmo regionální dodavatele. Dbáme na minimalizaci vstupních nákladů, úsporu materiálu, energie a lidských zdrojů.

Podporujeme sponzorství projektu se zaměřením na rozvoj regionu, vzdělávání, kulturu, sport a charitu potřebným lidem. Svou činností přispíváme ke zvyšování životní úrovni celé společnosti.

Cenovou politikou směřujeme k tvorbě přiměřeného zisku, který zajistí dostatečnou stabilitu firmy na trhu a umožní další rozvoj, tak aby firma mohla být svým zákazníkům silným a spolehlivým partnerem.

Zavazujeme se držet krok s technickým pokrokem a k neustálému zvyšování jakosti, odborné úrovně a firemní kultury.

 

Politika BOZP

Systém managementu BOZP zaměřujeme do všech útvarů a činností organizace a tvoří nedílnou součást řízení organizace. Plníme požadavky právních předpisů a jiných požadavků platných pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zavazujeme se neustále snižovat rizikovost práce, vyhledávat možná rizika činnosti, stanovovat opatření k jejich minimalizaci a vést zaměstnance k tomu, aby je znali, upozorňovali ně a pracovali bezpečně. Uvědomujeme si, že fungující systém managementu BOZP, certifikovaný dle specifikace ČSN ISO 45001, zvyšuje důvěru zákazníků k našim produktům.

Zajišťujeme, aby veškeré činnosti v organizaci byly doprovázeny důslednou ochranou zdraví zaměstnanců. Pravidelným proškolováním a praktickým výcvikem zajišťujeme povědomí vlastních zaměstnanců i zaměstnanců externích organizací o bezpečnosti práce a zvyšujeme tak úroveň havarijní připravenosti.

Vytváříme potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, udržování a rozvoj systému managementu BOZP v organizaci. Zabraňujeme vzniku nežádoucí události a nehody na pracovištích zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů.

Ztotožňujeme se plně s požadavky normy ČSN ISO 45001, tj. s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení všech procesů ovlivňujících systém managementu BOZP v celé organizaci. Zavazujeme se zlepšovat efektivnost systému managementu BOZP důsledným prováděním interních auditů a následným stanovováním opatření k nápravě a preventivních opatření. Prosazujeme otevřenou a přímou komunikaci se zaměstnanci a podporujeme jejich spoluúčast při řešení úkolů nejen v oblasti bezpečnosti práce. Poskytujeme zaměstnancům organizace důvěru, že požadavky na BOZP jsou plněny a udržují se, a že dochází k neustálému zlepšování systému managementu BOZP.

 

Ve Vyškově 2.3.2020

Ing. Jiří Vinter

předseda představenstva

 

REFERENCE

Přehled nejdůležitějších zákazníků JIMI CZ, a.s.

Zahraniční mise a diplomatické úřady

Ambasáda ČR v Abidjanu, Pobřeží Slonoviny
Ambasáda ČR v Abuji, Nigérie
Ambasáda ČR v Accra, Ghana
Ambasáda ČR v Astaně, Kazachstán
Ambasáda ČR v Bělehradě, Srbsko a Černá Hora
Ambasáda ČR v Berlíně, SRN
Ambasáda ČR v Bogotě, Kolumbie
Ambasáda ČR v Bratislavě, SR
Ambasáda ČR v Canberra, Austrálie
Ambasáda ČR v Helsinkách, Finsko
Ambasáda ČR v Islamabádu, Pákistán
Ambasáda ČR v Jakartě, Indonézie
Ambasáda ČR v Kišiněvu, Moldavsko
Ambasáda ČR v Lagosu, Nigérie
Ambasáda ČR v Lucemburku, Lucembursko
Ambasáda ČR v Mexicu City, Mexico
Ambasáda ČR v Pretorii, Jihoafrická republika
Ambasáda ČR v Rabatu, Maroko
Ambasáda ČR v Rijádu, Saudská Arábie
Ambasáda ČR v Rize, Lotyšsko
Ambasáda ČR v San José, Kostarika
Ambasáda ČR v Sanaa, Jemen
Ambasáda ČR v Singapuru, Singapur
Ambasáda ČR v Šanghaji, Čína
Ambasáda ČR v Taškentu, Uzbekistán
Ambasáda ČR v Teheránu, Írán
Ambasáda ČR ve Vilniusu, Litevská republika
Generální konzulát ČR v Jěkatěrinburgu, Ruská federace
Generální konzulát ČR v Kapském Městě, Jihoafrická republika
Generální konzulát ČR v Los Angeles, USA
Generální konzulát ČR v Mnichově, SRN
Generální konzulát ČR v Montrealu, Kanada
Generální konzulát ČR v Sydney, Austrálie
Rezidence velvyslance v Abidjanu, Pobřeží Slonoviny
Rezidence velvyslance v Abuji, Nigérie
Rezidence velvyslance v Accra, Ghana
Rezidence velvyslance v Jakartě, Indonézie
Rezidence velvyslance v Taškentu, Uzbekistán
 

Resort státní správy

Krajské státní zastupitelství Brno
Městský soud v Praze
Ministerstvo financí ČR, Praha
Ministerstvo obrany ČR, Praha
Ministerstvo spravedlnosti ČR, Praha
Ministerstvo školství ČR, Praha
Ministerstvo vnitra ČR, Praha
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha
Okresní státní zastupitelství v ČR
Vězeňská služba ČR
Věznice Světlá nad Sázavou
 

Školství

ČVUT Praha
Masarykova Univerzita v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoké učení technické v Brně
 

Obchodní centra a řetězce

IKEA
Interspar
OC Arkády Pankrác
ROSSMANN řetězec prodejen v ČR
Shopping park Brno
TESCO hypermarkety a obchodní domy v ČR a SR
OC Lužiny Praha
Billa
OC Šantovka Olomouc
OC Paráda Frýdek Místek
Asko ČR
Vendo Park Roudnice nad Labem
Vendo Park Jablonec nad Nisou
Obchodní galerie Přerov
 

Průmyslový sektor

BARUM Continental, a.s.
Continental Automotive
Česká správa letišť, letiště Praha Ruzyně
Česká zbrojovka
ČEZ Aréna
ČEZ jaderná elektrárna Temelín
DESTILA, a.s.
GHW Czech Republic, spol. s r.o.
Jihomoravské plynárny, a.s.
Letiště Tuřany
Pivovar Plzeňský Prazdroj
Pivovar Velké Popovice
Pražská vodohospodářská společnost
RWE Transgas
Ředitelství silnic a dálnic
Severočeská energetika
SLOVNAFT síť čerpacích stanic
THERMOTECHNIKA Bohemia
TOS Hulín, a.s.
Van Gansewinkel Brno
Veletrhy Brno,a.s.
 

Ostatní

Divadlo Broadway, Praha
Fakultní nemocnice na Bulovce
Lázně Luhačovice a.s.
Multifunkční areál Eden – Fotbalový stadion SK Slavia Praha
O2 ARÉNA Praha
Palác kultury a sportu, Ostrava – Vítkovice
Zámek Valtice, Národní vinařské centrum
Hotel Energie Praha
Hotel Alexandria Luhačovice
Hotel International Brno
ŘSD Karlovy Vary
Multifunkční areál Plavecká jedenáctka  Praha 11
Art Office Galery Praha
Gen Office Galery Praha
Aquapark Pasohlávky
AZ Tower Brno
 

ZOBRAZIT VŠE »