JIMI CZ, a.s. Váš dodavatel slaboproudých technologií Kvalita, Spolehlivost, Profesionalita

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)

SIGNALIZACE (ESP)

Systémy elektrické požární signalizace představují významnou část v souboru moderních sofistikovaných technologií. Tyto systémy mají významný podíl na ochraně majetku a osob. Zajišťují včasnou detekci a lokalizaci požáru a následně pak předání poplachové informace složkám zajišťujícím represivní zásah.

Systém elektrické požární signalizace se skládá z detektorů, vyhodnocovací  telefonní ústředny a z koncových zařízení, které informují uživatele nebo hasičský záchranný sbor o vzniku požáru.

Detektory požární signalizace pracují na různých fyzikálních principech – vyhodnocují optické, ionizační nebo teplotní parametry prostředí, ve kterém jsou umístěny. Požární rozhlasy jsou konstruovány tak, že umožňují na základě speciálně vyvinutých algoritmů spolehlivě reagovat na všechny typy hořícího materiálu a jejich konstrukce prakticky eliminuje vznik falešných poplachů. Mimo těchto tzv. automatických hlásičů jsou na únikových trasách z objektů používány ruční tlačítkové hlásiče požáru.

Jednotlivé hlásiče požáru jsou připojeny do linek. Tyto linky jsou napojeny na ústřednu EPS. Ústředna zajišťuje komunikaci s jednotlivými hlásiči požáru a aktivaci výstupních obvodů pro ovládaná koncová zařízení. Na čelním panelu ústředny jsou obsluze nabízeny informace o celkovém stavu systému a případném požáru v objektu s detailní lokalizací.

JIMI CZ, a.s. se jako systémový integrátor zaměřuje na realizaci aplikací integrujících EPS s ostatními bezpečnostními technologiemi jako jsou stabilní hasící systémy, elektronické bezpečnostní systémy, systémy kontroly vstupu, kouřové klapky, systémy otevírání nebo zavírání dveří a požárních uzávěrů, systémy odpojování elektrických a technologických zařízení a podobně. Na systém EPS je možné navázat systém ozvučení objektu, který v případě požáru a jiných mimořádných událostí slouží jako evakuační rozhlas.
Moderní ozvučovací systémy zjednodušují kontakt mezi lidmi. Jejich účelem je oslovit, informovat, upozornit, ale i přispět ke zpříjemnění pracovního a jiného prostředí. Využití těchto systémů je velmi široké, setkáváme se s nimi ve školách, obchodních centrech, letištích, průmyslových podnicích, administrativních budovách atp. V integraci s bezpečnostními systémy plní funkci například požárního evakuačního rozhlasu.

Přihlášení