PanSys

PanSys

Kompexní řešení pro zvýšení bezpečnosti na fotbalových stadionech.

PanSys je produktem projektu “Automatizovaný panoramatický dohledový systém pro ochranu osob a majetku na sportovních stadionech”, který vznikl za podpory MV ČR, jakožto projekt bezpečnostního výzkumu IV20172020105

Zaměření PanSys

Hlavním cílem projektu PanSys je zvýšení bezpečnosti osob a majetku na stadiónech při sportovních utkáních pomocí průmyslového výzkumu specializovaného dohledového systému. Systém umožňuje panoramatické snímání tribun s problematickými diváky ve velmi vysokém rozlišení tak, aby bylo možné v takových videosekvencích provádět automatickou analýzu obrazových dat. Problematické situace detekované v reálném čase umožní ostraze centrální monitorování dění na velké ploše a efektivní využití získaných informací pro potlačení výtržnictví. Dále řešení umožňuje následné zpracování pořízených záznamů, ve kterých lze vedle automatického vytváření značek u výše zmíněných problematických situací provádět analýzu za účelem získání důkazního materiálu pro usvědčení výtržníků. Tyto metody umožní detekci a rozpoznání osob podle obličejů, jejich sledování v davu a vyhledávání jejich pozice v obsáhlých záznamech. Systém je možné doplnit o databázi rizikových osob, do níž budou zařazeni identifikovaní jedinci, kterým bude následně příslušnou autoritou zamezen přístup na další utkání. Informace z databáze lze sdílet mezi jednotlivými systémy tak, aby se daly problémové osoby vyhledávat na všech stadionech

PanSys HW

PanSys, jakožto komplexní řešení, sestává ze softwarové a hardwarové části. Hardwarová část systému PanSys je chráněna užitným vzorem a jedná se o zcela unikátní řešení vyvinuté společností JIMI CZ, a.s. za spolupráce s VUT v Brně, Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií.

Instalační soubory

Aktuální verze uživatelské aplikace PanSys Control

K plnohodnotnému použití SW je třeba disponovat serverovou částí systému, kterou lze objednat u společnosti JIMI CZ, a.s.

Aktuální verze uživatelské aplikace PanSys Viewer

K plnohodnotnému použití SW je třeba disponovat serverovou částí systému, kterou lze objednat u společnosti JIMI CZ, a.s.