JIMI CZ, a.s. Váš dodavatel slaboproudých technologií Kvalita, Spolehlivost, Profesionalita

PanSys

PanSys

Kompexní řešení pro zvýšení bezpečnosti na fotbalových stadionech.

PanSys je produktem projektu “Automatizovaný panoramatický dohledový systém pro ochranu osob a majetku na sportovních stadionech”, který vznikl za podpory MV ČR, jakožto projekt bezpečnostního výzkumu IV20172020105

Zaměření PanSys

Hlavním cílem projektu PanSys je zvýšení bezpečnosti osob a majetku na stadiónech při sportovních utkáních pomocí průmyslového výzkumu specializovaného dohledového systému. Systém umožňuje panoramatické snímání tribun s problematickými diváky ve velmi vysokém rozlišení tak, aby bylo možné v takových videosekvencích provádět automatickou analýzu obrazových dat. Problematické situace detekované v reálném čase umožní ostraze centrální monitorování dění na velké ploše a efektivní využití získaných informací pro potlačení výtržnictví. Dále řešení umožňuje následné zpracování pořízených záznamů, ve kterých lze vedle automatického vytváření značek u výše zmíněných problematických situací provádět analýzu za účelem získání důkazního materiálu pro usvědčení výtržníků. Tyto metody umožní detekci a rozpoznání osob podle obličejů, jejich sledování v davu a vyhledávání jejich pozice v obsáhlých záznamech. Systém je možné doplnit o databázi rizikových osob, do níž budou zařazeni identifikovaní jedinci, kterým bude následně příslušnou autoritou zamezen přístup na další utkání. Informace z databáze lze sdílet mezi jednotlivými systémy tak, aby se daly problémové osoby vyhledávat na všech stadionech

PanSys HW

PanSys, jakožto komplexní řešení, sestává ze softwarové a hardwarové části. Hardwarová část systému PanSys je chráněna užitným vzorem a jedná se o zcela unikátní řešení vyvinuté společností JIMI CZ, a.s. za spolupráce s VUT v Brně, Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií.

Instalační soubory

Aktuální verze uživatelské aplikace PanSys Control

K plnohodnotnému použití SW je třeba disponovat serverovou částí systému, kterou lze objednat u společnosti JIMI CZ, a.s.

Aktuální verze uživatelské aplikace PanSys Viewer

K plnohodnotnému použití SW je třeba disponovat serverovou částí systému, kterou lze objednat u společnosti JIMI CZ, a.s.

Přihlášení