JIMI CZ, a.s. Váš dodavatel slaboproudých technologií Kvalita, Spolehlivost, Profesionalita

J-GUARD

J-GUARD

Dohledový systém s automatickou analýzou audiovizuálního obsahu.

Společnost JIMI CZ, a.s., jako renomovaný dodavatel bezpečnostních a elektronických řešení, představuje J-GUARD – dohledový systém s automatickou analýzou audiovizuálního obsahu.
Tento systém, který byl vyvinut výzkumným a vývojovým týmem společnosti JIMI CZ, a.s., a Vysokým učení technickým v Brně, vede ke snazšímu odhalení a předvídání potenciálních hrozeb.
Vývoj produktu je podporován programem Ministerstva vnitra České republiky pro bezpečnostní výzkum.

Zaměření J-GUARD:

 • detekce nezákonného chování
 • identifikace podezřelých osob
 • vyhledávání ztracených dětí a provádění dalších obdobných úkonů
 • ulehčení a zefektivnění práce obsluhy bezpečnostních systémů CCTV

Systém J-GUARD je bezpečnostní systém vyznačující se zejména:

 • vysokou spolehlivostí
 • špičkovým výkonem
 • intuitivním ovládáním s plně dotykovým rozhraním
 • možností uživatelského řešení na míru

Přehled základních funkcí systému J-GUARD:

 • detekce protizákonného chování
 • detekce hledaných osob
 • automatizované hledání ztracených a unesených dětí
 • upozornění na podezřelé chování
 • detekce nežádoucích stavů (útěk, upadnutí, …)
 • detekce nežádoucích projevů (strach, pláč, …)
 • detekce nežádoucích zvuků (výstřel, sprejování, rozbití skla, …)
 • popis osoby na základě její charakteristiky:
  • informace o obličeji (identita, barva vlasů, barva očí, pohyb,…)
  • informace o těle (identita, výška, barva oblečení, pohyb, …)
  • informace o pohybu (chůze, běh, poloha těla, …)
  • informace o hlase (identita, emoce, pohlaví, …)
  • informace o okolních zvucích (výstřel, sprejování, rozbití skla, …)
 • unikátní bezpečnostní software pro analýzu obrazu a zvuku
 • implementuje metody pro identifikaci osob dle obličeje, hlasu, postavy a dalších biometrických prvků
 • implementuje metody pro detekci požáru, SPZ, odložených zavazadel, počítání osob a dalších doplňkových funkcionalit
 • vyhodnocování on-line i ze záznamu
 • možnost nasazení na stávající kamerové systémy

J-GUARD slouží mimo jiné k:

 • upozorňování na osoby se zakázaným vstupem do budovy
 • upozorňování na VIP osoby
 • hledání pohřešovaných a jinak zajímavých osob
 • upozorňování na požár, střelbu ze zbraně, vandalismus
 • detekci krádeží zavazadel nebo jejich podezřelého odložení
 • detekci polohy osoby (například varování před ležící osobou)
 • počítání průchodů osob (například pro evidenci počtu osob)
 • sofistikované hlídání předmětů
 • možnost rozlišení osob (muži, ženy, děti)
 • propojení s mobilní aplikací (odesílání snímků – zpětná vazba ze systému)

MODULY

 • detektor osob
 • detekce a rozpoznání obličeje
 • určení věku, výšky i pohlaví
 • určení barvy oblečení
 • trajektorie pohybu
 • detekce polohy a pohybu těla
 • rozpoznání dle hlasu
 • emoční analýza
 • počítání průchodů osob definovaným prostorem
 • detektor ohně
 • detektor odložených zavazadel
 • detektor státních poznávacích značek
 • prohlížeč záznamů, videí a on-line kamer
 • detektor nežádoucích zvuků

J-GUARD obsahuje:

 • licenci systému J-GUARD
 • optimalizovanou výpočetní stanici
 • vysoce citlivé kamery s HD rozlišením
 • variabilně řešené ovládání přes dotykovou obrazovku nebo mobilní zařízení
 • plně lokalizované prostředí
 • řízení uživatelských účtů

Přihlášení