JIMI CZ, a.s. Váš dodavatel slaboproudých technologií Kvalita, Spolehlivost, Profesionalita

Silnoproud

Silnoproud

V oblasti silnoproudé elektrotechniky zajišťujeme výstavbu, údržbu a servis elektrického zařízení NN. Provádíme elektroinstalační a elektromontážní práce pro rodinné domy, byty, kanceláře, banky, průmyslové objekty, obchodní centra, zdravotnické zařízení, hotelové komplexy od návrhu odpovídajících technologií, vyhotovení projektové dokumentace až po samotnou realizaci celé elektroinstalace.
Nabízíme také komplexní dodávky a montáže osvětlovacích těles od rodinných domů, kanceláří, průmyslových objektů, instalace osvětlení venkovních ploch, parkovišť, domů, památek a montáže osvětlení průmyslových hal a sportovišť.
Veškeré montážní práce jsou vždy prováděny v souladu s platnými ČSN a EN.
K veškerým činnostem zajišťujeme a zhotovujeme projektovou dokumentaci, a to ve všech projektových stupních. Rovněž provádíme autorský dozor a koordinaci se všemi ostatními profesemi.
Disponujeme také potřebným vybavením a proškolenými pracovníky pro kvalitní zajištění revizí.
Dále pro vás zabezpečujeme pravidelný, smluvní, nebo havarijní servis na všechny námi prováděné instalace.
Díky bohatým zkušenostem s instalacemi všech rozsahů a komplexnosti můžeme uspokojit i ty nejnáročnější požadavky našich zákazníků.

V oblasti dodávek a prováděných montáží provádíme následující činnosti:

 • projektová činnost v oblasti silnoproudých i slaboproudých rozvodů
 • odborné posudky, konzultace
 • vyhotovení revizních zpráv elektroinstalací a hromosvodů
 • výkopové práce spojené s pokládkou kabelů NN a VN
 • přípojky nízkého napětí
 • přípojky k staveništním rozvaděčům
 • přípojky do bytových jednotek
 • kabelové trasy
 • montáž uzemnění a hromosvodů klasickým i horolezeckým způsobem
 • veřejné osvětlení
 • osvětlování objektů
 • slavnostní osvětlení
 • silnoproudé zásuvkové a světelné rozvody
 • rozvody průmyslových objektů a výrobních hal
 • motorové a technologické rozvody
 • napájecí a řídící rozvody
 • magneticky kompatibilní rozvody
 • elektroinstalace v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo zvýšeným požárním rizikem
 • rozvody záložního napájení a energocentra
 • speciální silnoproudé rozvody ovládané elektronickými prvky
 • venkovní kabelové rozvody
 • elektroinstalace ve výrobních a průmyslových halách
 • elektroinstalace v bytových, rodinných i veřejných budovách
 • elektroinstalace technologických zařízení, výrobních linek a pracovních strojů
 • stavební elektroinstalace
 • elektroinstalace a rekonstrukce rozvodů obchodních center
 • rozvody a instalace pro gastronomické a stravovací provozy
 • systémy napájení technologických zařízení – serverovny, počítačová pracoviště, telekomunikační technologie
 • záložní systémy napájení – dieselagregáty, UPS, invertory a další
 • dodávky a montáže rozváděčů NN

Hlavní přednosti:

 • dlouholetá zkušenost v oboru
 • provázanost výroby s vlastním projekčním oddělením
 • tým zkušených elektromontérů
 • dlouhodobá úzká spolupráce s renomovanými výrobci a dodavateli elektromateriálu
 • vlastní servis

Přihlášení