JIMI CZ, a.s. Váš dodavatel slaboproudých technologií Kvalita, Spolehlivost, Profesionalita

IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉMY

IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉMY

Široká oblast bezpečnostních technologií a přístupových systémů, jejichž úlohou je ověření identity osoby nebo předmětu, například vozidla. Ověřování identity se nejčastěji děje prostřednictvím tzv. čipových karet, magnetických proužků, čárových kódů, rozpoznáním tvaru, u osob i rozpoznáním otisku prstu nebo jiných fyziologických jedinečností.

Nadstavbové softwary potom identifikovaným osobám vymezují stupeň jejich oprávnění, a umožňují tak například řídit jejich pohyb v budově, ovládat zámky dveří, turnikety, branky, závory pro vjezd vozidel a podobně. Historie využití čtecích zařízení a to i neoprávněné pokusy jsou s příslušnými časovými údaji uloženy a mohou být využity pro pozdější analýzu. Dalším příkladem využití je aplikace identifikačního systému k evidenci pracovní doby zaměstnanců, propojení na podnikové stravovací systémy nebo elektronické peněženky.

Přístupové systémy slouží k zpřehlednění pohybu vlastního i externího personálu v zájmových prostorách. Mohou být autonomní pro jedny dveře, popř. v síťové verzi s vyhodnocením na PC.

Z hlediska designu a výrobní technologie snímačů a ID prvků je to obdoba docházkových systémů. Mají za úkol obsluhu elektrického zámku dveří. Dle přístupových práv, přidělených jednotlivým zaměstnancům těmto dveře otevřou nebo neotevřou. V případě síťové verze docházkového systému získáte dokonalý přehled o pohybu osob v objektu s přesným datem a časem průchodu nebo pokusu o průchod. V případě řešení průchodů jednotlivými dveřmi, bez potřeby evidence těchto průchodů a evidence docházky jsou připraveny přístupové systémy za velice příznivých cenových relací. 

Doporučujeme docházkové a přístupové systémy vhodně doplnit ostatními systémy ochrany informací a majetku, které plní nejen funkci generální prevence, ale výrazně zvýší bezpečnostní situaci v jednotlivých objektech.

Přihlášení