JIMI CZ, a.s. Váš dodavatel slaboproudých technologií Kvalita, Spolehlivost, Profesionalita

Systém řízení energetických nákladů

Systém řízení energetických nákladů

Systém pro automatizaci budov, dohled a řízení energetických nákladů

Technická část:

 • řídícím systémem je PLC (programovatelný logický automat) v průmyslovém provedení

(pozn.: toto PLC je mimo jiné využíváno k řízení klimatických podmínek v místě uložení českých korunovačních klenot)

 • ovládacími prvky mohou být nově instalované prvky a/nebo vaše, téměř libovolná, stávající zařízení (například běžné vypínače osvětlení, pohybová čidla, bezpečnostní kamery, požární hlásiče, apod.)
 • SW část plně kompatibilní s normou IEC 61 131-3 (využívá jazyky ST, IL, LD, FBD, SFC, CFC)
 • jednotlivé části interagují prostřednictvím Fuzzy Logiky a metod expertních systémů, díky čemuž lze zajistit plně automatizovaný a samo-učící se provoz

Výhody použití

 • úspora energií
 • navýšení uživatelského komfortu
 • zvýšení bezpečnosti (ochrana majetku i zdraví)
 • vzdálený dohled objektu

Možnosti použití (makro pohled)

 • automatizace budov
 • měření a regulace
 • energetický management
 • řízení přístupu
 • servisní dohled

Možnosti použití (mikro pohled)

 • řízení osvětlení (běžné, LED i nízkonapěťové)
 • řízení topení, chlazení i větrání
 • detekce požáru, záplavy, nebezpečných látek (včetně vysoké hodnoty CO2, apod.), pohybu osob, SPZ apod.
 • upozornění a reakce na nestandardní situace (nadlimitní průtok vody, neočekávaný odběr elektřiny, neočekávaná přítomnost osob, …)
 • inteligentní řízení FVE a jejích energetických přetoků
 • dobíjení elektro-vozidel
 • řízení žaluzií a jejich využívání k pasivnímu topení/chlazení

Způsoby ovládání a nastavování

 • plně automatizované, a/nebo
 • prostřednictvím fyzických prvků (vypínače, přepínače, pohybová čidla), a/nebo
 • z mobilu, tabletu nebo počítače přes webové rozhraní, a/nebo
 • vzdáleným přístupem odkudkoli

Přihlášení