JIMI CZ, a.s. Váš dodavatel slaboproudých technologií Kvalita, Spolehlivost, Profesionalita

Ochrana proti úniku informací

Ochrana proti úniku informací

Smyslem této problematiky je ochrana oprávněných zájmů jednotlivých subjektů. Jedná se o velmi úzkou oblast bezpečnostních aplikací, spočívající ve vyhledávání a odhalování zpravodajských zařízení a současně aktivním budování režimových opatření za účelem preventivní ochrany proti úniku informací. V této oblasti společnost JIMI CZ, a.s. přistupuje k zájmům klienta s maximální diskrétností a je připravena řešit i ty nejnáročnější požadavky s garancí nezbytné míry utajení.

Vyhledávání odposlechových prostředků

JIMI CZ, a.s. disponuje know-how a přístrojovým vybavením které umožňuje odhalit aktivní i pasivní odposlechové prostředky. Vlastní technická prohlídka má 3 fáze:

  • Fyzická prohlídka prostoru. Zde jsou úkony zaměřeny na kontrolu zájmového prostoru, kde je pravděpodobné umístění zpravodajského prostředku. V této fázi odhalíme většinu prostředků které byly nainstalovány při jednáních či rychlých návštěvách.
  • Radiová mapa prostoru. Analýzou radiového spektra jsou spolehlivě odhaleny aktivní zpravodajské prostředky.
  • Kontrola nelinearit odhalí prostředky aktivní v jiném než radiovém spektru.

Aby ochrana proti úniku informací byla účinná, je doporučeno technické prohlídky v pravidelných intervalech opakovat.

Aktivní ochrana proti úniku informací

Režimovým opatřením a také prevencí se lze účinně bránit proti nasazení zpravodajské techniky. KonzultantiJIMI CZ, a.s. jsou připraveni navrhnout a nainstalovat aktivní prostředky které minimalizují riziko:
  • Šumové generátory. Ochrana spočívá ve vytvoření šumové clony v místech, kde lze zvuky snímat (okna, zdi, části nábytku apod.) například dálkovým laserovým mikrofonem.
  • Paměťový radiový analyzátor. Skenovací přijímač ke zjištění radiového odposlechu upozorní na aktivní odposlech i v podmínkách silného signálu rozhlasových a televizních vysílačů.
  • Rušička mobilního signálu v pásmech GSM. Účinný prostředek zabraňující odposlechu přes mobilní telefony.
  • Šifrované GSM volání. Určeno k bezpečné hlasové i datové komunikaci prostřednictvím mobilního telefonu.


Společnost JIMI CZ, a.s. byla prověřena Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ) ve stupni TAJNÉ. Výsledkem těchto prověrek je potvrzení NBÚ, že je firma důvěryhodným partnerem pro státní instituce i privátní sektor a je způsobilá poskytovat své služby právě v oblasti bezpečnostní politiky, projektování a implementace prostředků technické ochrany. Personálními prověrkami NBÚ prošla většina klíčových zaměstnanců.

Přihlášení