JIMI CZ, a.s. Váš dodavatel slaboproudých technologií Kvalita, Spolehlivost, Profesionalita

PRŮMYSLOVÁ TELEVIZE (CCTV)

PRŮMYSLOVÁ TELEVIZE (CCTV)

Je jednou z nejprogresivněji se rozvíjející oblastí bezpečnostního průmyslu. Bezpečnostní kamery (IP kamery) dnes najdete úplně všude. Plní funkci prevence, dohledu a archivace s využitím k ochraně majetku, historických hodnot a zdraví osob. Dálkový dohled je využíván pro bezobslužná pracoviště, sledování technologických procesů, monitorování dopravní situace nebo veřejného pořádku. Speciální kategorii tvoří aplikace pro objekty zvláštní důležitosti nebo objekty s vysokým bezpečnostním rizikem, jakými jsou například vojenské objekty, letiště, banky nebo galerie a muzea.

Uzavřený televizní okruh CCTV je systém, který umožňuje sledování dění v zájmových zónách střeženého prostoru z dohlížecího centra. Pomocí vhodně rozmístěných kamer lze úspěšně identifikovat osoby, vozidla a jiné objekty, pohybující se ve snímané scéně. Mimo sledování záběrů v reálném čase je nezbytnou součástí CCTV záznamové zařízení pro archivaci a následné přehrávání zaznamenaných událostí. 

Základním stavebním prvkem, který výrazně ovlivní kvalitu celého systému je kamera. Ta může být černobílá nebo barevná. Součástí kamery je vhodný objektiv, kterým lze nastavit požadovanou šířku záběru a tím i velikost scény a množství detailů. Kromě volby vhodného motivu jsou určujícím parametrem pro kvalitní obraz světelné podmínky na snímané scéně. Jim je nutné přizpůsobit výběr kombinace kamery a objektivu. Proto moderní kamery umožňují komunikaci s objektivem a mnohá základní a provozní nastavení parametrů kamery. Pokud je intenzita světla v daném místě nízká, je nutné přistoupit k nasvícení scény. To lze provést buď běžným zdrojem bílého světla, nebo infračerveným reflektorem pro noční vidění.

JIMI CZ, a.s. nabízí špičková řešení s využitím moderních komunikačních kanálů a digitálních technologií. Toto řešení umožňuje současné sledování kamer v reálném čase, záznam i přehrávání archivovaných snímků. Usnadňuje práci při archivaci, vyhledávání v záznamech a jejich dalším zpracování, export dat na paměťová média a přenos po síti.

Přihlášení