Ostatní technologie

Ostatní technologie

Systémová integrace

Principem integrace je sloučení řízení mezi navzájem nesourodými technologiemi do jednoho homogenního prostředí. Výsledkem je zautomatizování a zrychlení procesů, zvýšení komfortu a výkonu obsluhy a tím úspora provozních nákladů. Vizualizací procesů je zajištěn jednoduchý přístup ke všem důležitým informacím bez ohledu na to, ve které části systému vznikají. S využitím moderních komunikačních kanálů lze takto monitorovat a řídit vzdálená bezobslužná pracoviště.

Ostatní elektrotechnologie

Trendem dnešní společnosti je prudký technický rozvoj, jehož důsledkem jsou stále větší nároky trhu v oblasti elektrotechnologií. Cíle společnosti JIMI CZ, a.s. se zaměřují na splnění oprávněných požadavků a očekávání zákazníků. Výsledkem aktivního přístupu a snahou vyhovět trhu je neustálé zlepšování a rozšiřování portfolia poskytovaných služeb. Společnost JIMI CZ, a.s. je proto schopna v oblasti slaboproudých technologií nabídnout naprosto komplexní sortiment.