JIMI CZ, a.s. Váš dodavatel slaboproudých technologií Kvalita, Spolehlivost, Profesionalita

Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

V souladu se zákonem České republiky č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí společnost JIMI CZ, a.s., vnitřní oznamovací systém, který slouží k přijímání oznámení, k nakládání s nimi, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, k ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznámení jsou přijímána:

1.     Elektronickým podáním na vyhrazenou e-mailovou schránku oznameni@jimi.cz

2.     V písemné podobě zaslané poštou na adresu JIMI CZ, a.s., Na Hraničkách 831/34c, 682 01 Vyškov, přičemž obálka musí být označena „K rukám koordinátora oznámení“

3.     Osobně (po předchozí domluvě s Koordinátorem oznámení)

4.     Ústně prostřednictvím telefonní linky 517 350 204

Přihlášení